Lightning

รับรางวัลไปเลย ถ้าเราถือ NFT ธาตุที่กำหนดไว้ตาม condition และแน่นอนว่าของมีจำนวนจำกัด ดังนั้นจะต้องใช้ความเร็วในการแลกกันสักหน่อย

ทางเขามีหน้าเว็บให้เราเข้าไปแลก และมีการ check condition ให้ก่อนเลยว่า ตัวที่เราถือ ตรง condition ของเขาไหมด้วยนะ และตัวไหนที่เอาไปใช้แลกในแคมเปญแล้ว ใช้อีกไม่ได้ ต้องรอรอบใหม่นะ

รอบแรกเราได้ Grab Food 100 บาท รอบที่สองได้ Grab Food 100 บาท กับ True Money 100 บาท เรียกได้ว่ามี utility พร้อมใช้เลยทีเดียว

ในรอบหลังจะไม่ใช้ความเร็วในการแลก เมื่อเรามี NFT ธาตุที่กำหนดไว้ตาม condition ก็สามารถเข้าไปลุ้นของรางวัลต่าง ๆ โดยจะสุ่มแจก ทำให้มีโอกาสมากกว่าเดิม

Last updated